guvenmuhasebe.com guvenmuhasebe.com - GüVEN MAL? Mü?AV?RL?K

guvenmuhasebe.comWebsite Profile

Title: GüVEN MAL? Mü?AV?RL?K
Keywords: GüVEN MAL? Mü?AV?RL?K
Description:GüVEN MAL? Mü?AV?RL?K
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

guvenmuhasebe.com Information

Website / Domain:guvenmuhasebe.com
Website IP Address:176.53.26.99
Domain DNS Server:vkc1.muhasebeturk.org,vkc2.muhasebeturk.org

guvenmuhasebe.com ranks

Alexa Rank:12630069
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

guvenmuhasebe.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$9,382
Daily Revenue:$25
Monthly Revenue:$771
Yearly Revenue:$$9,382
Daily Unique Visitors:2,365
Monthly Unique Visitors:70,950
Yearly Unique Visitors:863,225

guvenmuhasebe.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Cache-Control max-age=0, no-cache, no-store
Content-Type text/html
Server nginx
Date Mon, 15 Oct 2018 03:05:07 GMT

guvenmuhasebe.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
GüVEN MAL? Mü?AV?RL?K 2 0.70%

guvenmuhasebe.com Similar Website

Domain WebSite Title
e-denet.com E - DENET MAL? Mü?AV?RL?K
toprakmalimusavirlik.com TOPRAK MAL? Mü?AV?RL?K
dostmusavirlik.com.tr DOST MAL? Mü?AV?RL?K
birlikmuhasebe.net B?RL?K MAL? Mü?AV?RL?K, BURHAN KAYA
mirmusavirlik.com M?R MAL? Mü?AV?RL?K, MURAT ?ZTüRK, M?R Mü?AV?RL?K
atilimmuhasebe.com ATILIM SERBEST MUHASEBEC? MAL? Mü?AV?RL?K BüROSU_
aksuymm.com AKSU YEM?NL? MAL? Mü?AV?RL?K LTD. ?T?.
aricimalimusavirlik.com ARICI MAL? Mü?AV?RL?K - SMMM MAC?T ARICI
raymm.com.tr RA YEM?NL? MAL? Mü?AV?RL?K / RA YMM
egeltd.com.tr EGE SERBEST MUHASEBEC? MAL? Mü?AV?RL?K LTD. ?T?.
hadid.com.tr HAD?D MUHASEBE MAL? Mü?AV?RL?K LTD.?T?.
basariymm.com BA?ARI YEM?NL? MAL? Mü?AV?RL?K A.?.
tepeymm.com TEPE YEM?NL? MAL? Mü?AV?RL?K LTD. ?T?.
ercansmmm.com ERCAN SERBEST MUHASEBEC? MAL? Mü?AV?RL?K LTD.?T?.
atadenetim.com.tr ATA DENET?M YEM?NL? MAL? Mü?AV?RL?K
mirioglusmmm.com M?R?O?LU MAL? Mü?AV?RL?K
ertymm.com ERT YEM?NL? MAL? Mü?AV?RL?K LTD.?T?.
ilkeymm.com ?LKE YEM?NL? MAL? Mü?AV?RL?K

guvenmuhasebe.com Alexa Rank History Chart

guvenmuhasebe.com aleax

guvenmuhasebe.com Html To Plain Text

GüVEN MAL? Mü?AV?RL?K Giri? Yap facebook twitter instagram Giri? Yap MENü ANASAYFA KURUMSAL Hakk?m?zda Hizmetlerimiz MüKELLEF G?R??? B?ZDEN HABERLER ?LET???M Alfabetik Menü Anasayfa Amortismanlar Asgari Ge?im ?ndirimi Asgari ücretler Ba?-Kur Beyanname Süreleri Bo? Beyannameler Dilek?e ve Formlar Emeklilik ??lemleri E-Beyanname E-Bildirge E-Posta Kontrol E-Vergi Levhas? Faaliyet Kodlar? ve Adlar? Faydal? Linkler Had ve Miktarlar Hesaplamalar ?nternet Vergi Dairesi ???ilik Maliyetleri Kanun ve Mevzuatlar KDV Oranlar? Listesi Kooperatif ??lemleri MB D?viz Kurlar? (Ar?iv) MB D?viz Kurlar? (Bugün) Muhasebe Seminerleri Muhasebe Standartlar? Pratik Bilgiler Resmi Gazete Sorgulamalar SGK (Sigorta) Tek Düzen Hesap Plan? Vergi Daireleri Vergi Kimlik No Vergi Takvimi Vergi Türü Kodlar? Y?ll?k ücretli ?zinler Y?netim Paneli Alfabetik Menü Anasayfa Amortismanlar Asgari Ge?im ?ndirimi Asgari ücretler Ba?-Kur Beyanname Süreleri Bo? Beyannameler Dilek?e ve Formlar Emeklilik ??lemleri E-Beyanname E-Bildirge E-Posta Kontrol E-Vergi Levhas? Faaliyet Kodlar? ve Adlar? Faydal? Linkler Had ve Miktarlar Hesaplamalar ?nternet Vergi Dairesi ???ilik Maliyetleri Kanun ve Mevzuatlar KDV Oranlar? Listesi Kooperatif ??lemleri MB D?viz Kurlar? (Ar?iv) MB D?viz Kurlar? (Bugün) Muhasebe Seminerleri Muhasebe Standartlar? Pratik Bilgiler Resmi Gazete Sorgulamalar SGK (Sigorta) Tek Düzen Hesap Plan? Vergi Daireleri Vergi Kimlik No Vergi Takvimi Vergi Türü Kodlar? Y?ll?k ücretli ?zinler Y?netim Paneli Ayl?k prim ve hizmet belgelerinin al?nd??? e-Bildirge programlar?n?n .. 14 Nisan 2017 15:52 1 Maliye Bakan? Naci A?bal taraf?ndan yap?lan a??klaman?n yüzbinlerce esnaf v.. 14 Nisan 2017 14:00 13 ülkemizde gen? ve yeni mezun i?sizli?inin yüksekli?ine ?are olarak dü?ünüle.. 14 Nisan 2017 06:20 29 Safi kurum kazanc?n?n tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazan? ha.. 14 Nisan 2017 06:05 36 1 Seri Numaral? Elektronik Defter Tebli?i’nde de?i?iklik yap?lmas?na dair 2.. 14 Nisan 2017 06:02 21 14 Nisan 2017 Tarihli ve 30038 Say?l? Resm? Gazete 14 Nisan 2017 05:17 28 Maliye Bakan? Naci A?bal'dan Yeniden Yap?land?rma A??klamas? 13 Nisan 2017 09:10 52 E-Bildirge Hakk?nda DuyuruYeni Nesil Yazar Kasa Zorunlulu?u Kalkt???ba?? E?itiminde ?nemli De?i?iklikler Var!Ertelen SGK Primleri Gider Yaz?labilir Mi?D?nem Sonu E-Defter Hat?rlatmalar?14 Nisan 2017 Tarihli Resm? GazeteYeniden Yap?land?rma A??klamas? e-Mükellef Giri?i ??in T?klay?n Muhasebe Haberleri Ertelen SGK Primleri Gider Yaz?labilir Mi? Safi kurum kazanc?n?n tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazan? ha.. Zarar Mahsubunda Dikkat Edilecek Konular K?smi B?lünmeye Vergi Geliyor ?irket B?lünmelerinde Teminat Sorunu SMMM ve YMM Kanunu Tebli?i Hakk?nda Mevzuat Haberleri 14 Nisan 2017 Tarihli Resm? Gazete 14 Nisan 2017 Tarihli ve 30038 Say?l? Resm? Gazete 13 Nisan 2017 Tarihli Resm? Gazete 12 Nisan 2017 Tarihli Resm? Gazete ?nternet Toplu Kullan?m Sa?lay?c?lar? Hakk?nda Y?netmelik 11 Nisan 2017 Tarihli Resm? Gazete Ekonomi Haberleri Yeniden Yap?land?rma A??klamas? Maliye Bakan? Naci A?bal'dan Yeniden Yap?land?rma A??klamas? Mart TüFE ve üFE Rakamlar? A??kland? Tü?K Büyüme Rakamlar?n? A??klad? Kentsel D?nü?ümde Kira Yard?m? ?? S?zle?mesinin Fesih ??lemleri Mesleki Duyurular E-Bildirge Hakk?nda Duyuru Ayl?k prim ve hizmet belgelerinin al?nd??? e-Bildirge programlar?n?n .. D?nem Sonu E-Defter Hat?rlatmalar? ?ek Hakk?nda Tebli? Vergi ve SGK Bor?lar? Yeniden Yap?land?r?l?yor KDV Tebli?i Hakk?nda Sekt?r Haberleri Yeni Nesil Yazar Kasa Zorunlulu?u Kalkt? Maliye Bakan? Naci A?bal taraf?ndan yap?lan a??klaman?n yüzbinlerce esnaf v.. ?irkette Paylar Senet ?le Devredilebilir Mi? Stajyer Maa??na AG? Ayar? Geldi Kira Gelirlerinde Vergi ?stisnas? ??verene Destek Te?viki ?? Hayat? Haberleri ??ba?? E?itiminde ?nemli De?i?iklikler Var! ülkemizde gen? ve yeni mezun i?sizli?inin yüksekli?ine ?are olarak dü?ünüle.. Trafik Kazas? ?? Kazas? Say?l?r M?? Kay?t D??? ?stihdama Otokontrol Fren G?B, Mobilden ?demeyi Güncelledi ?? Davalar?nda Zorunlu Arabulucu D?nemi Dünya Haberleri Moody's Türkiye'nin Büyüme Tahmini Yükseltti Reuters'in haberine g?re Moody's bu revizyonu, beklentilerin üzerinde ger?e.. Küresel Piyasalar Fed Ba?kan?na Odakland? FITCH’ten Il?ml? ?yile?me Mesaj? S&P'den Faiz A??klamas? Otomatik BES’e IMF’den Uyar? Ya?am Haberleri Trafik Sigortas?nda Tavan Fiyat Belli Oldu Trafik sigortas?nda tavan fiyat belli oldu. Emekli Maa??n?z %50 Dü?ebilir Emekliye 3 Ayda 7.500 Lira ??sizlik Sigortas?ndan Yararlanma Ko?ullar? SGK’dan ?ifte Maa?ta Püf Noktalar?! e-Mükellef Giri?i ??in T?klay?n B?ZDEN HABERLER Noterde Nüsha Ba?? ücrete Son Damgadan para kazanan Noter'lerde art?k nüsha ba?? ücret devri sona erd.. Matrah Art?r?m? Uygulamas? 6736 say?l? kanunla getirilen o kadar ?ok ve ?nemli hüküm var ki, bu hüküml.. Prim Bor?lar?n?n Yap?land?r?lmas? Bilindi?i üzere, 19/8/2016 tarihli ve 29806 say?l? Resmi Gazetede yay?mlana.. K??e Yaz?lar? Cem K?l?? Yaz yakla??yor, tatil planlar? yap?lmaya ba?land?. Bu kadar beklenen bir d?nemde y?ll?k izin süresinin tespiti, tespit edilen.. Arif Temir Soru: Kaynanam ile birlikte oturuyorum. Kay?npederim 3 y?l ?nce ?ldü. Kaynanam babas?ndan dolay? SSK’dan yetim ayl??? almakta.. Resul Kurt Otomotiv sekt?rü, uzun bir süredir hurda ara? te?viki getirilerek otomotiv ve yan sanayi endüstrisinin canland?r?lmas?n? ve i.. Sezgin ?zcan 21 Nisan 1969 do?umluyum. 4/a’l? olarak sigorta ba?lang?? tarihim 2 Haziran 1986. De?i?ik yerlerde 4/a statüsünde ?al??t?ktan.. Ekrem Sar?su Soru: O?lum ?zel bir ?irkette 10 y?l mühendis olarak ?al??t?. Baz? nedenlerden dolay? ayr?ld?. Ayr?l?rken tazminat?n? verdile.. Bumin Do?rus?z Ge?ti?imiz günlerde Gelir ?daresi Ba?kanl???'n?n web sayfas?nda, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3 maddesinin (b) bendi hüküml.. Veysi Sevi? Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin (1) bendi gere?i olarak, “Finans, bankac?l?k ve sigortac?l?k sekt?rlerinde faaliye.. GüVEN MAL? Mü?AV?RL?K Menü ANASAYFA KURUMSAL MüKELLEF G?R??? B?ZDEN HABERLER ?LET???M ?leti?im Bilgilerimiz Bizi Takip Edin facebook twitter instagram GüB? Web Tasar?m: VKC Bili?im

guvenmuhasebe.com Whois

Domain Name: GUVENMUHASEBE.COM
Registrar: IHS TELEKOM, INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 1091
Whois Server: whois.ihs.com.tr
Referral URL: http://www.ihs.com.tr
Name Server: NS1.PRATIKYAZILIM.COM
Name Server: NS2.PRATIKYAZILIM.COM
Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Updated Date: 14-mar-2017
Creation Date: 15-jan-2011
Expiration Date: 15-jan-2019
>>> Last update of WHOIS database: 2018-10-15T03:05:07Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en